Povestea organizației StreetAware

Cine Suntem


Streetaware s-a înființat din dorința de a sprijini persoanele de toate vârstele și organizațiile în atingerea potențialului lor maxim, bazându-se pe resursele interne.
Credem că, atunci când mintea și inima sunt aliniate și conectate, fiecare dintre noi își poate activa potențialul maxim intelectual, emoțional și spiritual, reușind să-și îmbunătățească capacitatea de adaptare în orice situație de viață.
Programele noastre se bazează pe tehnici de auto-reglare a emoțiilor pentru dezvoltarea rezilienței emoționale și auto-securității, tehnici şi metode de producere și valorificare a ideilor inovative și tehnici motivaționale.

 

empatie - creativitate - reziliență

Află care sunt programele desfășurate în cadrul asociației noastre

Programele noastre

Vezi care sunt proiectele noastre

Proiectele noastre

Proiectul „Educație pentru decizii înțelepte!”

Scopul proiectului este reducerea consumului de droguri în rândul adolescenților din România. Acest scop va fi îndeplinit prin activități ce vizează creșterea nivelului de informare în vederea neînceperii consumului; dezvoltarea abilităților de a face față situațiilor de viață copleșitoare; facilitarea accesului la servicii de suport psihologic pentru adolescenții consumatori; dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru depistarea și intervenția timpurie, precum și facilitarea accesului acestora la resurse informaționale relevante.. Află mai mult

Proiectul „Bătrânețe fericită”

Proiectul își propune să prelungească și îmbunătățească calitatea vieții pentru 165 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din județele Iași și Vaslui, prin furnizarea de servicii psiho-socio-medicale integrate și prin promovarea inovării sociale și a vieții active. Află mai mult

Proiectul „Școli Creative”

Obiectivul general al proiectului este creșterea nivelului educațional pentru 970 de copii, tineri și adulți, din care 211 de etnie roma, din 3 comunități rurale dezavantajate socioeconomic, din județele Iași și Vaslui, prin furnizarea de programe socio-educaționale integrate și prin promovarea inovării sociale și a șanselor egale. Afla mai multe ...

Proiectul „Creier deștept, inimă înțeleaptă”

Obiectivul general al proiectului este stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est. Află mai multe

Proiectul „Primii pași in educație”

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune sociala pentru copiii cu risc educațional din comunități rurale interetnice, prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar. Află mai multe

Proiectul „O șansă egală pentru toți. Educație inclusivă în unitățile școlare”

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale în rândul a 1.180 de copii din comunități defavorizate din județele Iași, Bacău și Vaslui. Află mai multe