• Str. Petru Rareș nr. 23, Iași
  • +40748-249-943

Programe pentru copii și tineri

Ce programe oferim?

Dezvoltare socială și emoțională

Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor, de autocontrol și autoreglare a emoțiilor.

Ateliere motivaționale

Identificarea si dezvoltarea resurselor
interne de depăşire a obstacolelor.

Ateliere creative

Creşterea potenţialului creativ şi actualizarea
de sine prin creaţie determină o auto-valorizare.


Oferim programe de dezvoltare a rezilienței sociale și emoționale pentru copii, care se bazează pe cele mai recente studii din neuroștiință cu privire la corelația dintre inimă-creier-corp.

Abilitățile dezvoltate în cadrul acestor workshop-uri contribuie la creşterea motivaţiei pentru cunoaştere şi învăţare, la creşterea încrederii în forţele proprii, elemente esenţiale în succesul școlar. Fiecare tehnică utilizată se bazează pe cea precedentă, astfel încât, la sfârșitul programelor copiii își vor forma abilitățile de auto securitate și de a răspunde emoțional corespunzător la situațiile de viață zilnice, inclusiv la teste și examene.

Aceste programe se bazează pe 25 de ani de cercetări științifice, efectuate de către Institutul de Cercetare HeartMath asupra psihofiziologiei stresului, emoțiilor și interacțiunilor dintre inimă și creier. Există peste 300 de studii peer-evaluate sau independente care utilizează aceste tehnici și care demonstrează beneficiile acestora asupra stării emoționale, de sănătate și a performanțelor școlare .


Programe pentru tineri și copii

Ateliere motivaționale

Activitatea constă în realizarea unei pedagogii a modelelor timpurii prin utilizarea poveştilor copiilor care au înregistrat succes educaţional, reuşind să depăşească situaţii dificile de viaţă: eşec şcolar, sărăcie, abandon şcolar, violenţă şi abuzuri în familie etc. În cadrul activităților sunt utilizate filme cu poveşti de succes ale unor copii sau tineri care au depăşit cu succes situaţii covârşitoare de viaţă.

Filmele evidenţiază resursele interioare utilizate de copii, chiar şi după experienţe negative, resurse care i-au ajutat să triumfe şi să aibă o viaţă în ascensiune. Prezentările poveştilor de succes ale acestora includ filme şi fotografii excepţionale legate de experienţele copiilor, situaţii prin care au trecut, stări şi emoţii, informaţii semnificative care să trezească în audienţă gânduri precum: „Dacă ei au reuşit în astfel de condiţii, atunci şi eu pot!”.

Programe pentru tineri și copii

Ateliere de creativitate

Scopul activităţii este unul de stimulare şi dezvoltare a potenţialului creativ al copiilor și tinerilor ca fundament al îmbunătăţirii stimei de sine şi implicit al performanţelor şcolare și sociale. Grupul creativ de formare este un grup mic (10-12 persoane), de creştere şi evoluţie umană, în care formarea se face prin creativitate. Creşterea potenţialului creativ şi actualizarea de sine prin creaţie determină o auto-valorizare. Succesul are tendinţa de a ridica stima de sine, eşecul are tendinţa de o scădea. În antrenamentul creativ nu există eşecuri, orice idee este acceptată şi îmbunătăţită atunci când este cazul. Generarea de idei acceptate de grup sunt succese personale care cresc treptat încrederea în sine. Grupul creativ prin însăşi metodologia de realizare (reguli specifice inspirate din brainstorming, tehnici şi metode din psihologia creativităţii) determină creşterea motivaţiei pentru cunoaştere şi învăţare, creşterea încrederii în forţele proprii – elemente esenţiale în dezvoltarea stimei de sine.

Programe pentru tineri și copii

Programe de educație interculturală

Activităţile de Educație interculturală abordează teme precum: respect şi deschidere faţă de diversitatea culturală, atitudine pozitivă faţă de persoane care aparţin unor culturi/etnii diferite, toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite, valorizarea pozitivă a diferenţelor culturale, empatie culturală, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare.

Strategiile didactice utilizate pun accent pe construcţia progresivă a cunoştinţelor şi consolidarea continuă a capacităţilor; utilizarea unor metode active, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de comunicare a copiilor, la manifestarea spiritului critic, tolerant, deschis către recunoaşterea valorilor, a modurilor de viaţă ale altor culturi/etnii. În funcţie de vârsta copiilor şi particularităţile socio-cognitive, în cadrul acestui program sunt realizate: exerciţii de completare/de continuare a unui text, de comentare a unor afirmaţii/enunţuri, formularea de opinii personale, activități non-formale și jocuri.

Programe pentru tineri și copii

Educație pentru sănătate

Activităţile de educaţie pentru sănătate sunt realizate pentru toate categoriile de vârstă (preşcolari, şcolari din învăţământul primar, elevi din învăţământul gimnazial).

Activităţile urmăresc formarea de comportamente specifice menţinerii stării de sănătate fizice și mintale, precum și învăţarea comportamentelor sanogene şi integrarea lor în rutinele comportamentale.

Folosim Cookies pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Click OK pentru a accepta. Detalii
OK