Proiectul „Bătrânețe fericită”

"BĂTRÂNEȚE FERICITĂ!"

Beneficiar: Asociația Filantropică Trup și Suflet
Parteneri: Asociația Streetaware, Primăria Hoceni


Valoarea totală a proiectului este de 2,789,733.21 lei, din care 2,371,273.10 lei reprezintă cofinanțarea asigurata de Uniunea Europeană, 397,320.11 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de bugetul național și 21,140.00 lei reprezintă contribuția instituțiilor partenere din cadrul proiectului.


Perioada de implementare: 31.05.2019 – 30.11.2022
Cod MySMIS: 126496

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Scopul Proiectului

Proiectul își propune să prelungească și îmbunătățească calitatea vieții pentru 165 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din județele Iași și Vaslui, prin furnizarea de servicii psiho-socio-medicale integrate și prin promovarea inovării sociale și a vieții active. Proiectul oferă un răspuns integrat și cuprinzător la problematica vârstnicilor aflați în dificultate cuprinzând servicii sociale, psihologice, medicale, juridice, de sănătate mintală, de petrecere a timpului liber și de educație pentru promovarea bătrâneții active, pentru 165 de bătrâni din mediul rural și urban din Regiunea Nord-Est. Acțiunile proiectului prevăd intervenții care se adresează tuturor nevoilor specifice persoanelor vârstnice:
- formarea unei echipe de îngrijitori la domiciliu în mediul rural;
- acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii aflați în dificultate din mediul rural;
- oferirea de servicii integrate pentru vârstnicii aflați în dificultate din mediul urban și rural: servicii de asistență socială, servicii de consiliere psihologică individuală și de grup, sprijin și suport pentru familiile vârstnicilor, servicii medicale, servicii de consiliere juridică, servicii de educație pentru sănătate mintală;
- motivarea vârstnicilor prin intermediul activităților de educație non-formală și implicarea în activități de petrecere a timpului liber și voluntariat;
- identificarea bunelor practici în acordarea de servicii de îngrijire pentru persoanele vârstnice și diseminarea acestora;
- promovarea conceptului de comunitate prietenoasă vârstnicilor și îmbătrânire activă prin intermediul unei campanii de conștientizare.
Proiectul are o puternică componentă de inovare socială care vizează creșterea participării vârstnicilor la viața comunității, utilizând metoda worksopurilor motivaționale “Povestea mea de succes”, promovarea sănătății mintale prin intermediul unei tehnologiei de autoreglare a emoțiilor “emWave”, înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu în mediul rural.

 

Obiectivele Proiectului

1. Creșterea accesului la servicii de îngrijire pentru 165 de vârstnici aflați în dificultate din mediul rural și urban.
În cadrul proiectului vor fi acordate servicii complexe și complementare care vor contribui la reducerea gradului de vulnerabilitate a vârstnicilor aflați în dificultate. Vor fi acordate servicii cu impact direct asupra acestor beneficiari: servicii de asistență socială pentru 115 vârstnici din mediul rural și urban, servicii de consiliere psihologică pentru 115 vârstnici din mediul rural și urban, servicii medicale pentru 115 vârstnici din mediul rural și urban, servicii de îngrijire la domiciliu pentru 50 de vârstnici din mediul rural, servicii de consiliere și asistență juridică pentru 35 de vârstnici din mediul rural și urban, activități de educație pentru sănătate mintală pentru 90 de vârstnici din mediul urban (formarea de comportamente specifice menținerii echilibrului emoțional).

2. Promovarea participării sociale active a persoanelor vârstnice.
În cadrul proiectului vor fi realizate activități și vor fi dezvoltate servicii menite să contribuie la promovarea bătrâneții active și a participării sociale active a vârstnicilor la viața comunității. Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul prevede servicii directe pentru vârstnici (115 vârstnici vor participa la workshop-uri motivaționale, 90 de vârstnici vor fi implicați în activități de petrecere a timpului liber și voluntariat), dar și acțiuni de sensibilizare și implicare a comunității (realizarea unei campanii pentru promovarea conceptului de comunitate prietenoasă vârstnicilor și îmbătrânirea activă).

3. Crearea unei rețele de servicii de îngrijire pentru vârstnicii aflați în dificultate din mediul urban și rural.
Pentru atingerea acestui obiectiv proiectul prevede înființarea unui centru de zi, în orașul Iași, unde vor fi oferite servicii sociale, psihologice, medicale și juridice vârstnicilor, înființarea unei unități de îngrijire la domiciliu pentru vârstnicii aflați în dificultate din comuna Hoceni, județul Vaslui, înființarea unei Clinici Mobile de Intervenție Socială, care va oferi servicii psiho-socio-medicale vârstnicilor din comuna Hoceni, crearea unei rețele între instituțiile publice și private din mediul rural și urban din Regiunea Nord Est, cu atribuții în îngrijirea vârstnicilor.

4. Promovarea modelor de bune practici de îngrijire a vârstnicilor aflați în dificultate .
În cadrul proiectului va fi realizat un „ghid de bune practici” care își propune să identifice modele de bună practică în serviciile acordate vârstnicilor și va propune soluții pentru reducerea gradului de vulnerabilitate a vârstnicilor. Toate aceste informații relevante pentru tema proiectului vor fi diseminate către cel puțin 100 de instituții publice și private cu atribuții în îngrijirea vârstnicilor, vor putea ghida activitățile altor specialiști și vor putea deveni argumente importante în realizarea altor proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru vârstnicii aflați în dificultate.

 

Rezultate Preconizate

Depasirea gradului de vulnerabilitate pentru 165 de vârstnici aflați în dificultate din mediul rural și urban, prin acordarea de servicii psiho-scoio-medicale, juridice și de îngrijire la domiciliu:
- 90 de vârstnici vor depăși situația de vulnerabilitate ca urmare a serviciilor sociale oferite în cadrul centrului de zi;
- menținerea vârstnicilor aflați în dificultate în mediul lor de viață, prin serviciile de asistență socială, psihologice, medicale și juridice oferite;
- 90 de vârstnici vor beneficia de asistență socială diferențiată;
- reducerea și prevenirea instituționalizării vârstnicilor datorită informării și consilierii psihologice a familiior;
- creșterea gradului de adaptare a vârstnicilor la stilul de viață specific vârstei a treia;
- dezvoltarea abilităților membrilor familiei de a se adapta cerințelor vârstnicului;
- asigurarea dreptului la asistență medicală și tratament adecvat prin consultațiile oferite de medic;
- 90 de vârstnici vor beneficia de activități de recuperare, de gimnastică medicală și masaj terapeutic;
- 35 de vârstnici vor depăși situația de vulnerabilitate ca urmare a serviciilor juridice oferite;
- informarea beneficiarilor cu privire la drepturile lor civile;
- creșterea numărului de vârstnici ce vor avea posibilitatea să fie reprezentați în instanță de un avocat;
- 50 de persoane vârstnice vor depăși situația de vulnerabilitate ca urmare a serviciilor de îngrijire la domiciliu;
- prevenirea instituționalizării pentru 50 de vârstnici ce vor beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu;
- 90 de persoane vârstnice vor beneficia de educație pentru sănătate mintală;
- dezvoltarea abilităților de auto-reglare emoțională în rândul a 90 de persoane varstnice.

Creșterea gradului de participare la viața socială a vârstnicilor:
- realizarea unui număr de 5 filme motivaţionale cu poveştile de succes ale varstnicilor;
- realizarea unui număr de 57 workshopuri motivaţionale pentru vârstnicii aflați în dificultate;
- realizarea unui curriculum inovativ care să poată fi utilizat în lucrul cu vârstnicii aflați în dificultate;
- dezvoltarea motivaţiei pentru îmbătrânirea activă pentru 115 de vârstnici aflați în dificultate;
- implementarea unei metode inovative de reducere a gradului de vulnerabilitate a vârstnicilor;
- participarea a 115 de persoane vârstnice la workshop-ul motivațional;
- implementarea unei metode inovative de promovare a îmbătrânirii active pentru 115 de vârstnici aflați în dificultate;
- creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța îmbătrânirii active a populației din România;
- creșterea gradului de sensibilizare cu privire la problematica vârstnicilor aflați în dificultate din România;
- reducerea excluziunii sociale în rândul persoanelor vârstnice;
- facilitarea accesului la informații cu privire la beneficiile bătrâneții active;
- promovarea îmbătrânirii active și a unui stil de viață sănătos în rândul populației vârstnice;
- menținerea și/ sau creșterea gradului de independență/ autonomie personală pentru 90 de vârstnici;
- dezvoltarea de competențe și abilități individuale care întăresc participarea socială;
- creșterea nivelului de implicare socială a vârstnicilor și valorificarea acestora în cadrul comunității.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire a vârstnicilor din Regiunea Nord Est:
- înființarea unui centru de zi pentru îngrijirea vârstnicilor în Iași;
- 20 de persoane vor beneficia de cursuri de calificare în meseria „îngrijitor bătrân la domiciliu”;
- creşterea capacității locale de a răspunde la nevoile vârstnicilor aflați în dificultate, atât pentru generațiile prezente, cât și viitoare, în comuna Hoceni;
- creșterea calității serviciilor de îngrijire din mediul rural, prin dezvoltarea resurselor umane și facilitarea accesului la servicii de îngrijire și de suport;
- reducerea și prevenirea instituționalizării vârsnicilor din comuna Hoceni;
- realizarea unui număr de 360 de ore de educație pentru îngrijirea persoanelor vârstnice;
- realizarea unui număr de 120 de ore teoretice de educație privind îngrijirea persoanelor vârstnice;
- dezvoltarea parteneriatului public privat între instituțiile implicate în îngrijirea vârstnicilor;
- crearea unei rețele permanente de comunicare între instituțiile cu atribuții în îngrijirea vârstnicilor;
- crearea infrastructurii necesare pentru continuarea activităților, după finalizarea proiectului;
- promovarea obiectivelor proiectului în rândul instituțiilor publice.

Creșterea gradului de informare a specialiștilor cu privire la bune practici existente în îngrijirea vârstnicilor aflați în dificultate:
- identificarea metodologiilor optime în acordarea de servicii de îngrijire a vârstnicilor;
- informarea a cel puțin 50 de instituţii publice și private cu rol în protecţia vârstnicilor din Regiunea Nord-Est cu privire la bunele practici identificate;
- realizarea unui chestionar de satisfacție a beneficiarilor și a familiilor acestora;
- facilitarea schimbului de experiență între experții din comuna Hoceni și experții din Iași;
- elaborarea unui fundament informațional cu privire la bunele practici existente în acordarea serviciilor de îngrijire a vârstnicilor;
- creșterea calității îngrijirii persoanelor vârstnice.

Programe Deschise

StreetAware

Contact

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul streetaware.ro. Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs. Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului. Pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și pentru a afla de ce le folosim și cum puteți modifica setările, consultați pagina noastră despre politica privind cookie-urile