Proiectul „Creier deștept, inimă înțeleaptă”

"CREIER DEȘTEPT, INIMĂ ÎNȚELEAPTĂ"

Beneficiar: Asociația Streetaware
Parteneri: Școala Gimnazială Gîștești-Pașcani, Școala Gimnazială Muncelu de Sus


Valoarea totală a proiectului este de 1.432.932,66 lei, din care 1.217.992,73 lei reprezintă cofinanțarea asigurata de Uniunea Europeană, 200.472,15 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de bugetul național și 14.467,78 reprezintă contribuția instituțiilor partenere din cadrul proiectului.


Perioada de implementare: 01.04.2021 – 31.12.2023
Cod MySMIS: 137036

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est. Proiectul oferă un răspuns integrat și cuprinzător problematicii copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est., comunități afectate semnificativ de acest fenomen: satul Muncelu de Sus și localitatea Gîștești, județul Iași. În cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate prin înființarea a două centre educaționale pentru 48 de școlari cu părinți plecați la muncă în străinătate, dintre care 6 romi și 24 din mediul rural, prin înființarea unor grădinițe de vară pentru 28 de preșcolari cu părinți plecați la muncă în străinătate, dintre care 2 romi și 14 din mediul rural; prin implementarea unor programe inovative de dezvoltarea socio-emoțională adecvată a copiilor afectați emoțional de plecarea părinților la muncă în străinătate (programele de autoreglare a emoțiilor “Smart Brain Wise Heart” și „Sunshine Secret”), prin consiliere psiho-socială, prin oferirea de servicii de asistenta socială, prin dezvoltarea abilitaților parentale pentru cel puțin 50 de părinți / reprezentanți legali / persoane în grija cărora se află, precum și prin oferirea de subvenții pentru a facilita accesul la programe de educație al acestor copii. De asemenea, în cadrul proiectului sunt prevăzute activități de dezvoltare a capacității instituțiilor relevante din domeniu pentru a răspunde adecvat nevoilor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate: înființarea unei rețele interinstituționale și elaborarea unui ghid de bune practici. Totodată, în cadrul proiectului, se va înființa o linie telefonică, în care vor fi oferite informații publicului larg despre obligațiile legale și modalitățile în care pot fi protejați copiii pe durata plecării unuia sau ambilor părinți în străinătate.

Implementarea acestor acțiuni va conduce la o calitate îmbunătățita a vieții copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, a actului educațional din comunitățile rurale și interetnice afectate de fenomenul migrației, atât pentru generațiile prezente cât și viitoare

 

Obiectivele specifice

1. Creșterea accesului la servicii educaționale pentru copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est
- În cadrul proiectului vor fi înființate 2 centre educaționale, unul în satul Muncelu de Sus, comuna Mogoșești-Siret și unul în localitatea Gîștești, municipiul Pașcani. În cadrul acestor centre educaționale, 48 de copii școlari, dintre care 6 romi și 24 din mediul rural, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, vor beneficia de servicii socio-educaționale complexe. De asemenea, 28 de copii preșcolari, dintre care 2 romi și 14 din mediul rural, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, vor beneficia de grădinițe pe perioada verii.

2. Reducerea gradului de vulnerabilitate emoționala a copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est
- În vederea reducerii gradului de vulnerabilitate emoționala la care sunt expuși copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, în cadrul proiectului sunt prevăzute 2 programe complexe de auto-reglare emoțională, concepute pe nivele de vârstă: preșcolari și școlari. Aceste programe îi vor ajuta pe copii să învețe unele modalități de gestionare a factorilor de stres, care pot fi utilizate în orice situație de viață și care reduc impactul negativ al stresului asupra organismului. Programul vizează dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor, de autocontrol și autoreglare a emoțiilor. O componentă importantă a acestor programe este utilizarea tehnologiei emWave® Pro și Inner Balance, care monitorizează în timp real impactul emoțiilor asupra fiziologiei și stării cognitive, precum și efectul benefic asupra organismului a exercițiilor de autoreglare a emoțiilor (tehnici validate științific). De asemenea, copiii vor beneficia de consiliere psihologică individuală și / sau de grup, în vederea creșterii gradului de adaptare la sistemul educațional și pentru reducerea consecințelor negative ale efectelor plecării părinților în străinătate.

3. Reducerea gradului de vulnerabilitate socială a copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord Est
- În cadrul proiectului sunt prevăzute acțiuni concrete de sprijin pentru copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate în vederea prevenirii abandonului școlar și asigurarea drepturilor copiilor la educație și protecție: acordarea de subvenții. monitorizarea situației familiale și educaționale a copiilor, acordarea de sprijin pentru realizarea procedurii de delegare temporară a autorității părintești etc. (activitatea 4.2)

4. Dezvoltarea abilitaților de îngrijire și protecție pentru reprezentanții copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est
- În vederea reducerii gradului de vulnerabilitate în care se afla copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate din comunitățile vizate de proiect, sunt prevăzute acțiuni concrete pentru a sprijini membrii familiilor sau persoanele în grija cărora se află copiii, în exercitarea rolului esențial în dezvoltarea adecvată socio-emoțională și educațională a copiilor: cursuri de educație parentală pentru minimum 50 de persoane.

5. Dezvoltarea capacității regionale de a răspunde adecvat problematicii copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
- În cadrul proiectului sunt prevăzute acțiuni concrete de îmbunătățire a capacității persoanelor și instituțiilor din Regiunea Nord-Est de a identifica, monitoriza și proteja copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Astfel, intervenția propusă în cadrul acestui proiect va avea în vedere cel puțin cinci aspecte: 1) înființarea unei rețele interinstituționale cu instituțiile cu atribuții în educația și protecția drepturilor copilului; 2) înființarea unui grup de comunicare online cu instituțiile cu atribuții în educația și protecția drepturilor copilului; 3) elaborarea unui ghid de bune practici; 4) realizarea unei campanii de informare la nivelul Regiunii Nord-Est cu privire la efectele migrației asupra copiilor și obligațiile părinților la plecarea la muncă în străinătate; 5) înființarea unei linii telefonice unde pot fi oferite informații cu privire la migrație.

 

Rezultate Preconizate

1. Înființarea a două centre educaționale în comunități rurale și interetnice din Regiunea Nord-Est în care vor fi oferite servicii psiho-socio-educaționale pentru 76 de copii preșcolari și școlari, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din care 24 copii din mediul rural și 8 romi;
2. Creșterea capacității locale de a răspunde la nevoile de educație și îngrijire a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, atât pentru generațiile prezente, cât și viitoare, în satul Muncelu de Sus și localitatea Gîștești;
3. 48 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate vor avea acces la servicii de recuperare școlară prin programe SDS, din care 24 din mediul rural și 6 romi;
4. 48 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate își vor îmbunătăți abilitățile de citire, scriere, de calcul matematic, precum și de formare a abilităților de viață independentă;
5. Îmbunătățirea abilităților sociale ale beneficiarilor prin intermediul activităților ludice și de socializare pentru 48 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate;
6. Creșterea gradului de adaptare la sistemul educațional pentru 76 de copii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din care 48 din mediul rural și 8 romi;
7. Dezvoltarea educațională, psihică, emoțională și socială adecvată a unui număr de 28 de preșcolari, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din care 14 din mediul rural și 2 romi;
8. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 28 de copii preșcolari, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate;
9. Dezvoltarea rezilienței emoționale pentru copiii preșcolari cu părinți plecați la muncă în străinătate, prin învățarea unor tehnici de auto-reglare a emoțiilor;
10. Dezvoltarea abilităților socio-emoționale pentru 48 de elevi, din care 24 din mediul rural și 6 romi, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, necesare pentru a răspunde adecvat la situațiile de viață zilnice;
11. Dezvoltarea rezilienței emoționale pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate, prin învățarea unor tehnici de autoreglare a emoțiilor;
12. Reducerea comportamentelor de risc ce pot apărea pentru 76 de copii, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, prin intermediul sesiunilor de consiliere psihologică realizate;
13. Creșterea gradului de adaptare la sistemul educațional pentru 76 de copii, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, prin intermediul sesiunilor de consiliere psihologică;
14. Dezvoltarea educațională, psihică, emoțională și socială adecvată pentru un număr de 76 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate;
15. Îmbunătățirea relației dintre copii și părinții plecați la muncă în străinătate prin monitorizarea situației familiale;
16. Creșterea gradului de implicare a părinților plecați la muncă in străinătate din satul Muncelu de Sus și localitatea Gîștești, în educația și protecția copiilor;
17. Respectarea drepturilor copilului prin oferirea de sprijin în delegarea temporară a autorității părintești;
18. Dezvoltarea abilităților parentale pentru cel puțin 50 de părinți / persoane care au copiii în grijă cu părinți plecați la muncă în străinătate, prin cursuri de educație parentală;
19. 50 de părinți / persoane care au copiii în grija cu părinți plecați la muncă în străinătate își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile în vederea dezvoltării socio-emoționale adecvate a copiilor;
20. Eliminarea obstacolelor care pot apărea în frecventarea școlii prin acordarea de subvenții pentru 76 de copii, cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate, din care 24 din mediul rural și 8 romi;
21. Înființarea unei rețele interinstituționale cu minium 10 instituții din Regiunea Nord-Est cu atribuții în protecția drepturilor copilului;
22. Înființarea unei platforme de comunicare online pentru instituțiile cu atribuții în protecția drepturilor copilului din Regiunea Nord-Est;
23. Elaborarea unui fundament informațional cu privire la bunele practici identificate;
24. Creșterea nivelului de informare cu privire la bunele practici existente în protecția drepturilor copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;
25. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele pe care migrația părinților le poate avea în dezvoltarea psiho-socio-educațională a copiilor;
26. Creșterea nivelului de informare cu privire la fenomenul migrației prin informarea a minimum 100 de instituții;
27. Creșterea nivelului de informare cu privire la fenomenul migrației prin înființarea unei linii telefonice de informare;

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Programe Deschise

StreetAware

Contact

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul streetaware.ro. Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs. Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului. Pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și pentru a afla de ce le folosim și cum puteți modifica setările, consultați pagina noastră despre politica privind cookie-urile