• Str. Petru Rareș nr. 23, Iași
  • +40748-249-943

Publicații / Studii

Studiu calitativ

Tranziția copiilor de la un ciclu de învățământ la altul


În cadrul proiectului ”Școli creative”, cod MySMIS 106637, Asociația Streetaware a elaborat un studiu calitativ care urmărește să identifice multiplele aspecte ce ţin de tranziția elevilor de la un ciclu școlar la altul: principalele dificultăţi în implementarea cu succes a tranziției școlare, resursele necesare, aspecte legate de formarea profesională a celor implicați în actul didactic, precum și persoanele-cheie care ar putea sprijini această inițiativă. Studiul vizează evaluarea auto-percepției cadrelor didactice (educatori, învățători, profesori) din trei comune: Dagâţa și Grajduri (județul Iași) şi Hoceni (județul Vaslui), în raport cu o serie de teme relevante care au impact asupra implementării cu succes a tranziției școlare a elevilor. Demersul metodologic este de tip calitativ, informațiile fiind obținute prin susținerea a 60 de interviuri de profunzime, semistructurate și prin organizarea unui focus grup cu educatorii, învățătorii și profesorii din comunitățile menționate, iar abordarea problematicii tranziției copiilor de la un ciclu de învățare la altul este sociologică, psihologică şi pedagogică.

Intrarea copilului în școlaritate nu este un proces lin, uniform pentru toți copiii. Cercetarea a reliefat că pentru unii copii adaptarea la viața școlară este imediată, iar pentru alții este graduală. Pot fi înregistrate diverse distorsiuni, întârzieri și tulburări în sfera maturizării psihologice și sociale ale copilului: instabilitatea comportamentală, timiditatea, izolarea, agresivitatea, o anumită imaturitate afectivă și motivațională, un anumit retard în dezvoltarea structurilor cognitive, dacă copilul este unic în familie, dacă nu este sprijinit de cadrul didactic și de familie.

Considerăm că analizele prezentate în ce privește identificarea dificultăților cu care se confruntă copiii la trecerea de la un ciclu de învățare la altul, procesul de facilitare și de implementare cu succes a tranziției școlare a elevilor și soluțiile de îmbunătățire a tranziției de la un ciclu de învățare la altul vor aduce beneficii atât unităților școlare, cât și:
- Directorilor unităților de învățământ care ar putea identifica, prin comparație, punctele tari și slabe ale propriilor școli și ar putea elabora, pe această bază, proiecte și programe de dezvoltare;
- Părinților care pot face alegeri în cunoștință de cauză în legătură cu viitorul educației copiilor lor;
- Cadrelor didactice care ar putea avea o privire de ansamblu asupra rolului lor în oferirea unei educații de calitate, precum și privind rezultatele școlare la care se pot aștepta, în funcție de diferiți factori de risc;
- Cercetătorilor care ar putea aprofunda rezultatele obținute în privința influenței diferiților factori privind tranziția școlară de la un ciclu de învățământ la altul din România.

Desfășurarea cercetării a avut loc în perioada iunie 2019 – mai 2020, fiind realizată cu sprijinul a doi specialiști din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Romeo Asiminei, doctor în sociologie, conferențiar universitar și directorul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice și Camelia Nicoleta Medeleanu, doctor în sociologie şi lector universitar în cadrul Departamentului de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.Studiul poate fi descărcat gratuit de aici: PDF Studiu

Folosim Cookies pentru a vă oferi cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Click OK pentru a accepta. Detalii
OK