Proiectul „Primii pași in educație”

"PRIMII PAȘI ÎN EDUCAȚIE"

Beneficiar: Asociația „Salvați Copiii”
Parteneri: Asociația Streetaware, Comuna Ciurea


Valoarea totală a proiectului este de 4.154.002,97 lei, din care 3.530.902,53 lei reprezintă cofinanțarea asigurata de Uniunea Europeană, 599.491,92 lei reprezintă cofinanțarea asigurată de bugetul național și 23.608,52 lei reprezintă contribuția instituțiilor partenere din cadrul proiectului.


Perioada de implementare: 08.03.2021 – 31.12.2023
Cod MySMIS: 134645

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

 

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și a riscului de excluziune sociala pentru copiii cu risc educațional din comunități rurale interetnice, prin creșterea participării la învățământul ante-preșcolar.

Proiectul oferă un răspuns integrat și cuprinzător problematicii copiilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, aflați în comunități rurale dezavantajate din punct de vedere socio-educațional. În cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri de reducere a riscului de părăsire timpurie a școlii, înainte de debutul problemelor: înființarea unei creșe în mediul rural pentru a asigura accesul la educație timpurie într-o comunitate rurala unde nu sunt disponibile aceste servicii; furnizarea de programe de educație timpurie pentru 72 de copii din mediul rural, din care 22 romi; asigurarea de resurse umane calificate în unitățile de educație timpurie înființate, prin derularea unor programe de formare a 8 cadre didactice; implementarea unor programe inovative de dezvoltare a abilităților personale și parentale pentru 72 de părinți vulnerabili; implementarea unor măsuri active de ocupare pentru depășirea gradului de vulnerabilitate din punct de vedere al integrării pe piața muncii a părinților; elaborarea și implementarea unor programe inovative pentru dezvoltarea socio-emoțională adecvată a copiilor aflați în risc educațional și de excluziune socială. Implementarea acestor acțiuni va conduce la o calitate îmbunătățită a vieții și a actului educațional din comunitatea rurală, atât pentru generațiile prezente cât și viitoare.

 

Obiectivele specifice

1. Creșterea accesului la servicii de educație timpurie antepreșcolară pentru 72 de copii defavorizați din sat Dumbrava, comuna Ciurea
- În cadrul proiectului vor fi oferite servicii de sprijin și educație antepreșcolară pentru 72 de copii aflați în dificultate și risc educațional, dintre care 22 romi. Va fi înființată o creșă într-o comunitate rurală interetnică din Regiunea Nord-Est, precum și o cameră senzorială, în care vor fi desfășurate activități educaționale în vederea dezvoltării intelectuale, socio-afective și psihomotrice adecvate vârstei copiilor antepreșcolari.

2. Dezvoltarea abilităților de îngrijire și educație pentru 72 de părinți ai copiilor antepreșcolari, dintre care 22 romi, din sat Dumbrava, comuna Ciurea
- În vederea reducerii gradului de vulnerabilitate în care se află copiii antepreșcolari din comunitatea vizată de proiect, sunt prevăzute acțiuni concrete pentru a sprijini familiile în exercitarea rolului esențial în dezvoltarea adecvată socio-emoțională și educațională a copiilor antepreșcolari: cursuri de educație parentală, cursuri de dezvoltare personală, sprijin pentru integrarea pe piața muncii, implicarea în activități socio-educaționale.

3. Creșterea calității serviciilor de educație timpurie și îngrijire pentru copiii antepreșcolari
- Este știut ca toate cadrele didactice au nevoie de formare continuă, dar în cazul comunităților rurale defavorizate (cum este cazul comunei Ciurea), problemele sunt și mai pregnante, datorită absenței cadrelor didactice calificate și fluctuației de personal datorita problemelor sociale grave cu care se confruntă acești copii. Astfel, intervenția propusă în cadrul acestui proiect va avea în vedere cel puțin trei aspecte: 1) derularea unor programe de formare pentru 8 educatori; 2) stimularea capacității cadrelor didactice de a răspunde adecvat problemelor specifice cu care se confrunta copiii din comunitatea rurală interetnică prin metoda „grupului creativ”, inclusiv prin implicarea părinților în activitățile socio-educaționale; 3) elaborarea unei ghid de bune practici care va ajuta educatorii și alți experți în îngrijirea și educarea copiilor, în gestionarea problemelor socio-emoționale ale copiilor antepreșcolari.

 

Rezultate Preconizate

1. Înființarea a unei creșe într-o comunitate rurală interetnică care va oferi servicii de educație timpurie pentru 72 de copii antepreșcolari din mediul rural, din care 22 romi;
2. Creșterea capacității locale de a răspunde nevoilor de educație și îngrijire a copiilor antepreșcolari, atât pentru generațiile prezente, cat și viitoare, în Ciurea;
3. Crearea infrastructurii necesare pentru continuarea activităților, după finalizarea proiectului;
4. Reducerea gradului de vulnerabilitate și excluziune sociala a copiilor antepreșcolari aflați în dificultate din comunitățile rurale interetnice;
5. Dezvoltarea competențelor de educator puericultor pentru 8 cadre didactice care vor furniza servicii de educație timpurie pentru 72 de copii din mediul rural, dintre care 22 romi;
6. Realizarea unui ghid de bune practici cu privire la serviciile de educație antepreșcolară;
7. Realizarea unui fundament informațional pentru dezvoltarea socio-emoționala adecvată a copiilor antepreșcolari;
8. Dezvoltarea educațională, psihică, emoțională și socială adecvată a unui număr de 72 de copii antepreșcolari aflați în dificultate, dintre care 22 romi, din zone rurale defavorizate;
9. Acordarea de servicii de educație timpurie în cadrul creșei deschise în sat Dumbrava, comuna Ciurea pentru un număr de 72 de copii antepreșcolari, dintre care 22 romi;
10. Eliminarea obstacolelor care pot apărea în frecventarea creșei prin acordarea de sprijin material;
11. Implementarea unor metode inovative de predare-învățare pentru îmbunătățirea abilitaților socio-emoționale și cognitive ale copiilor din comunități rurale defavorizate (grupul creativ, camera senzorială);
12. Dezvoltarea stimei de sine și a creativității în rândul educatorilor, părinților și copiilor antepreșcolari;
13. Îmbunătățirea competențelor de predare –învățare și îngrijire pentru 8 educatori și 72 de părinți;
14. Dezvoltarea educațională, psihică, emoțională și socială adecvată pentru un număr de 72 de copii antepreșcolari, din care 22 romi din zone rurale defavorizate;
15. Creșterea calității îngrijirii și a protecției pentru 72 copii în perioada antepreșcolari;
16. Dezvoltarea abilităților parentale pentru 72 de părinți;
17. 72 de părinți își vor îmbunătăți cunoștințele, abilitățile și stima de sine în vederea dezvoltării socio- emoționale adecvate a copiilor;
18. Reducerea gradului de vulnerabilitate pentru 72 părinți aflați în dificultate prin implementarea unor cursuri de dezvoltare personală;
19. Reducerea gradului de vulnerabilitate pentru părinții aflați în dificultate, prin implementarea unor măsuri active de ocupare.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Programe Deschise

StreetAware

Contact

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul streetaware.ro. Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs. Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului. Pentru informații suplimentare despre aceste cookie-uri și pentru a afla de ce le folosim și cum puteți modifica setările, consultați pagina noastră despre politica privind cookie-urile